solkraft
Foto: NVE/Mikal-André Tvedt

NVE anbefaler at solkraftanlegg opp til 5 MW ikke trenger konsesjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Energidepartementet gjort vurderinger av hva som skal til for å få 8 TWh solkraft innen 2030. I den forbindelse anbefaler NVE at grensen for konsesjonsplikt for solkraftanlegg settes til 5 MW. I dag kreves det konsesjon etter energiloven om et solkraftanlegg...
Artikkelen er 384 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.