eviny termo
De ansatte i Eviny Termo sammen med Kristian Helland fra Lyse (nede til høyre). Alle ansatte overdras til Lyse Lyse

Lyse styrker satsingen på borettslag ved å kjøpe virksomheten for energimåling fra Eviny Termo.

Lyse og eierne i Eviny Termo har inngått en avtale om at Lyse skal overta virksomheten i løpet av andre kvartal 2024.

Samlet vil virksomheten fra Lyse og Eviny ha om lag 25.000 aktive kunder ved overtakelsen, og ordrebok på ytterligere 9.000 kunder. Lyse overtar syv ansatte fra Eviny og virksomheten vil være basert i Stavanger, Bergen, Oslo og Drammen for å kunne levere løsninger til borettslag og bedrifter over hele landet.

– Med dette kjøpet blir Lyse nasjonalt ledende på energimåling og rigger oss for å kunne bistå kunder gjennom hele prosessen inkludert prosjektering, montering, individuell energimåling, fordeling og fakturering, sier Kristian Helland, direktør for utbygger og borettslag i Lyse Energi, i en pressemelding.

Tidligere har borettslag slitt med å fakturere beboere for deres faktiske forbruk av varmtvann til oppvarming og tappevann, noe som har ført til at energikostnader ofte fordeles etter leilighetsstørrelse, ikke reelt forbruk

– Det er en urettferdig måte å fordele energikostnader på siden det ikke skiller mellom for eksempel aleneboere, store familier eller pendlere. Det fjerner motivasjonen for å spare energi. Det problemet ønsker vi å løse for flere fremover, sier Helland.

Eviny mener tjenesten vil framover vil passe bedre hos Lyse.

– Energimålingsvirksomheten ligger utenfor det som er vår kjernevirksomhet i dag, og vår organisasjon er ikke tilpasset en så stor satsing i dette kundesegmentet. Vi har stor tro på tjenestene som leveres, men fremover vil Lyse være en mer egnet eier, sier Øystein Haaland, administrerende direktør i Eviny Termo.