solceller vinter snø solkraft
Arkivfoto: Erik Due

NVE mener meldeplikt for solkraftverk bør ligge på 15 MW, og ikke på 30 MW slik regjeringen har foreslått.

  • Mona Kvåle

Regjeringen har i forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredninger foreslått å innføre meldeplikt for solkraftverk med installert effekt på over 30MWp. Det mener NVE blir et i overkant høyt innslagspunkt for meldingsplikt for solkraftverk. NVE har tidligere foreslått en grense på 30 MWp. Men etter erfaringer gjort fra flere...
Artikkelen er 324 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.