mast linje
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

RME ilegger Tibber Norge AS et gebyr på 8 millioner kroner for overtredelse av bestemmelsene om forskuddsfakturering av sine kunder. 

Vedtaket er gjort med bakgrunn i Tibber Norge AS sin overgang fra etterskuddsvis til forskuddsvis fakturering høsten 2022. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) I NVE presiserer i vedtaket at det er tillatt å fakturere strøm forskuddsvis, men at dette må gjøres i tråd med reglene som gjelder for forskuddsfakturering.

– Forbrukere kan være tjent med avtaler som innebærer forskuddsfakturering, men faktureringen må være forutsigbar og kunne etterprøves. Slik vi vurderer Tibber Norge sin praksis i denne konkrete saken, er ikke dette tilfelle, sier direktør i RME Tore Langset i en pressemelding.

Skjerpende

I vedtaket er det lagt til grunn at Tibber Norge AS har vært klar over at den metodikken som selskapet benyttet høsten 2022 var i strid med reglene. RME har lagt vekt på dette som et skjerpende element i denne saken.

De fleste forbrukerne blir fakturert på etterskudd. Det innebærer at forbruker kan sjekke at strømfakturaen er i samsvar med strømforbruket og den prisen de har avtalt med leverandøren. Ved forskuddsfakturering er både forventet forbruk og forventet pris frem i tid usikre størrelser.

– Uberettiget likviditet

Forskrift om fakturering setter derfor rammer for hvordan strømleverandøren kan beregne forbruk og pris i fakturaen. Uten disse begrensningene kan strømleverandøren benytte forbrukerne som bank for å forbedre egen likviditet, påpeker RME.

– Tibber Norge har brukt en høyere pris enn tillatt, og på den måten fått tilført uberettiget likviditet når de forskuddsfakturerte kundene sine i prisområdene NO1, NO2 og NO5, sier Langset i meldingen.