Illustrasjonsfoto: Michal Wachucik/Abermedia - Equinor ASA

Forskere fra NGI og SINTEF er med i et EU-prosjekt som skal bidra til å senke kostnadene ved havvind-installasjoner.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har prosjektledelsen i det nystartede EU-prosjektet Tailwind til rett over fem millioner euro*. Her skal 13 industrielle og forskningspartnere fra sju land utvikle materialer til ankerliner (moringer) til flytende havvindturbiner.

Planen er å studere syntetiske materialer, altså nylon, polyester, aramid eller HMPE. Dette vil håper de vil kutte kostnader uten at det går ut over kvalitet og driftssikkerhet. Men hva med mikroplast og miljøpåvirkning? Dette skal prosjektet også se på.

Potensial for kostkutt

Fra før, er nettopp ankringsmetoder sett på som et av områdene der det er størst potensial for å kutte kostnader ved hjelp av målrettet forskning og utvikling. Men forskningsleder Maxime Thys hos SINTEF Ocean, som er en av de norske forskningspartnerne i prosjektet, vil ikke anslå hvor stort potensialet er.

– Men vi tror det er betydelig, sier han til Energiteknikk.

Han peker på at SINTEF har en tverrfaglighet som kan være en fordel i et slikt prosjekt.

– SINTEF Ocean kan bidra med sin kompetanse innen ingeniørfag, biologi og materialflytanalyse. Mens en avdeling ser på material-funksjon og kostnader, ser en annen avdeling på utslipp av mikroplast og biologiske effekter. Prosjektet vil også vurdere hvor mye materiale som trengs, hvor det skal komme fra, og muligheten for resirkulering når linene har gjort sitt, skriver han i et blogg-innlegg på SINTEFs nettsider.

Ut 2027

Prosjektet startet 1. januar i år, og løper ut 2027. Målene satt av REPowerEU-planen for å gjøre EU uavhengig av fossil energi fra Russland, og Fit for 55-pakken som tar sikte på å kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 og få EU klimanøytralt innen 2050.

Tailwind-prosjektet som skal gå over fire år, bidrar til målene satt av «REPowerEU»-planen for å gjøre EU uavhengig av fossil energi fra Russland, og «Fit for 55»-pakken som tar sikte på å kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 og få EU klimanøytralt innen 2050.

Partnere

Samarbeidspartnerne er:

 • NGI – Norges Geotekniske Institutt (Norge)
 • TU Delft – Geotechnical Engineering Section (Netherlands)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Denmark)
 • SINTEF Ocean (Norway)
 • Fundación Tecnalia Research & Innovation (Spain)
 • Nautilus Floating Solutions S.L. (Spain)
 • Bekaert Wire Rope Industry NV (Belgium)
 • Subsea 7 Norway AS (Norway)
 • Fondazione ICONS (Italy)
 • Clarke Modet Y Compania S.L. (Spain)
 • NKT Cables Group A/S (Denmark)
 • Bridon International LTD (UK)
 • University of Southampton (UK)

*EDIT 23. februar 2024 – Rettet tall tall for budsjettet