mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Husholdningene byttet kraftleverandør 70.757 ganger i løpet av fjerde kvartal 2023.

Det er et mye lavere antall enn for de siste årene, skriver Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i en melding.

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 var det 67 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 144.184 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i november med 25 329 bytter.

Antall leverandørskifter har økt med 34 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2023. Sammenlignet med samme periode i 2022 hvor antall leverandørskifter økte med 62 prosent, har økningen vært 28 prosentpoeng lavere.

RME understreker at de ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter gjort innenfor hver måned. Det betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som to bytter.