bolig
Illustrasjonsfoto: Enova

Bevilgningen skal i hovedsak styrke satsingen på energitiltak i yrkesbygg og boliger.

Regjeringen inngår en ny tilleggsavtale Enova. Avtalen inneholder om lag 2,8 milliarder kroner til en forsterket satsing på blant annet energitiltak, tungtransport og industri.

Tilleggsavtalen er kommet på plass som en følge av budsjettenigheten mellom SV og regjeringspartiene.

Som en del av avtalen bevilger regjeringen 880 millioner kroner for å styrke Enovas satsing på energitiltak, skriver regjeringen i en pressemelding. Bevilgningen skal i hovedsak styrke satsingen på energitiltak i yrkesbygg og boliger, og er en del av regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Midlene skal anvendes i tråd med presiseringen av Enovas energimandat i tilleggsavtalen av 2023.

– Vi er inne i en tid med stor omstilling i energimarkedene. Fremover er det behov for mer nett, mer kraftproduksjon og mer energieffektivisering. Handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi legger til rette for en raskere realisering av lønnsomme energitiltak. På kort sikt bidrar det til lavere strømregninger for de som gjennomfører tiltakene, og på lengre sikt bidrar det både til å forbedre kraftsituasjonen og til å muliggjøre utslippskutt, sier energiminister Terje Aasland i meldingen.

Videre bevilger regjeringen 285 millioner kroner til Enova for at de skal øke antallet el- og hydrogenløsninger i tunge kjøretøy.

For å styrke innsatsen mot de store punktutslippene i industrien, økes bevilgningen til Klima- og energifondet med 1,5 milliarder kroner til dette formålet.