svensk mast
Illustrasjonsfoto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

I februar tok Statnett inn 25,3 millioner euro i flaskehalsinntekter, ned fra 45,3 millioner euro i januar.

Det går fram i Statnetts månedlige sammenstilling av flaskehalsinntektene. Summen tilsvarer med dagens kurs 289 millioner kroner.

I februar i fjor var Statnetts flaskehalsinntekter til sammenligning 77,2 millioner euro.

Kun én gang de siste to årene har Statnett hatt en måned med lavere flaskehalsinntekter enn i februar i år, målt i euro, og det var i november i fjor, da disse inntektene kom på 23,0 millioner euro.

Det var på forbindelsene mellom Norge og Sverige at flaskehalsinntektene ble høyest i februar i år, på 7,9 millioner euro. På forbindelsene internt i Norge tok Statnett inn 7,7 millioner euro.

På utenlandsforbindelsene var fortjenesten relativt lav, med henholdsvis 1,7 millioner euro (Skagerak), 1,4 millioner euro (NorNed, 2,3 millioner euro (NordLink) og 4,3 millioner euro (NSL).