Birgitte Ringstad Vartdal tar over som toppsjef i Statkraft etter Christian Rynning-Tønnesen etter påske. Foto: Stein Arne Bakken

– Statkraft skal spille en sentral rolle i omstillingen til fornybarsamfunnet, og da blir det viktig at vi sørger for å ha den riktige teknologiske kompetansen.

  • Stein Arne Bakken

Den nye konsernsjefen i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal, understreker overfor Energiteknikk at selskapet vil stå overfor betydelige utfordringer, også på det tekniske området, med å oppgradere sitt vannkraftsystem for effektproduksjon og skaffe mer fornybar kraft fra vind og sol i årene fremover. – Det blir viktig for meg å sørge...
Artikkelen er 576 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.