plastring
I forbindelse med doktorgradsarbeidet til Priska Hiller ble det bygget en forsøksdam i flomutløpet i Svartevassdammen i Siravassdraget for å prøve ut plastring med steiner i naturlig størrelse. Foto: Priska Hiller

Damforskere tar til orde for at tåsteinen i fyllingsdammer skal få større oppmerksomhet. Vi må ikke glemme gammel kunnskap. 

  • Atle Abelsen

– Jeg håper virkelig at dambyggere vender tilbake til praksisen med å låse steinfyllingsdammer med tåstein og fotgrøft igjen, sier doktorgradsstipendiat Geir Helge Kiplesund til Energiteknikk. Dette er et av flere resultater som kommer fram i doktorgradsavhandlingen hans om analyse av hendelsesforløp ved dambrudd i fyllingsdammer, som han etter planen...
Artikkelen er 744 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.