staff
sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. Foto: Tom Riis/Skagerak Energi

Skagerak Energi fikk i 2023 et årsresultat etter skatt på nær 1,7 milliarder kroner.

Med dette resultatet foreslås 840 millioner kroner utbetalt i utbytte til eierne Statkraft og Grenlandskommunene, skriver selskapet i en pressemelding.

Totalt for 2023 hadde Skagerak en samlet kraftproduksjon på 5943 GWh mot 3986 GWh i 2022, en økning på 49 prosent. Produksjonen i 2023 var litt over normalproduksjon, mens produksjonen i 2022 var langt under.

Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet i 2023 ble 7598 millioner kroner, en nedgang på 21 prosent fra 2022 (9561 millioner kroner). Resultatet etter skatt ble redusert med 24 prosent, til 1665 millioner kroner, mot 2195 millioner kroner i 2022.

– Som følge av de siste årenes resultater i kraftselskapet vårt, har konsernet opparbeidet seg en solid finansiell posisjon. Dette gir muligheter for både utbytte til eierne og investeringer i drift og videre vekst. Skagerak har store investeringsplaner i tiden som kommer, vi rigger oss for et taktskifte i den grønne omstillingen, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi i meldingen.