fritzøe
Tor-Ove Horstad (t.v), leder for Hydro Rein i Norge og Thomas Solem, daglig leder i Fritzøe Energi. Foto: Anders Berg-Hansen/Hydro

Planene er en viktig løsning for flaskehalsene i Vestfold, Telemark og Buskerud, ifølge Hydro.

Hydros fornybarselskap Hydro Rein og Treschow-Fritzøe konsernets nysatsning Fritzøe Energi går nå sammen for å utvikle fornybar kraft i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Partene skal nå sette i gang bred og åpen lokal dialog med politikere, lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, næringsliv og fagmiljøer, skriver Hydro i en pressemelding.

Tidlig fase

Samarbeidet er i tidlig fase, og ingen områder eller prosjekter har blitt besluttet. Nå ønsker selskapene å sette i gang en kartlegging for å finne de mulighetene som kan bidra til å gi regionen den kraften den trenger.

En kilde har overfor NRK antydet at det kan bli snakk om en produksjon på hele 2 TWh/år.

På spørsmål fra Energiteknikk om det stemmer at planene kan gi opptil 2 TWh, svarer kommunikasjonssjef Anders Berg-Hansen i Hydro Rein dette:

«Nå har vi fortalt om et nytt samarbeid mellom Hydro Rein og Fritzøe Energi. Ingen konkrete prosjekter er etablert ennå, så det er for tidlig å si noe om størrelse og omfang».

Løse opp flaskehalser

Fritzøe Skoger er en av Norges største eiendommer, og strekker seg over tre fylker og syv kommuner. Partene skal se nærmere på muligheter og potensial for både solkraft og vindkraft i regionen.

Hydro Rein og Fritzøe Energi skriver at de har som prinsipp å utvikle fornybarprosjekter med minst mulig inngrep i naturen og at de vil jobbe for å tilrettelegge for sambruk mellom eksisterende skogdrift og mulig ny kraftproduksjon.

Selskapenes felles ambisjon er å kunne utløse solide prosjekter med lokalt fotfeste, som vil være en viktig løsning for både kort- og langsiktige flaskehalser for kraftsituasjonen i regionen.

Med økt lokal kraftproduksjon vil de sikre ytterligere industriutvikling og nye arbeidsplasser.