mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett til nettselskapene i andre kvartal 2024.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal 2024.

– Statnett rapporterer at de ikke har flaskehalsinntekter å betale ut i andre kvartal 2024, og vi deler deres vurdering, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen i en pressemelding.

Hvert kvartal rapporterer Statnett til RME hvor mye flaskehalsinntekter som er tilgjengelig til omfordeling til underliggende nettselskaper. Målet er at alle flaskehalsinntekter som ikke er nødvendige for å dekke Statnetts kostnader, bør overføres til underliggende nett og slik bidra til å holde nettleia nede.

Samtidig skal overførte flaskehalsinntekter ikke overstige Statnetts merinntekt. Statnett fastsatte tariffen for 2024 slik at de styrer merinntekten sin mot null i løpet av 2024. Derfor fant de ikke rom for å utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i første kvartal. Senere har prognosene for flaskehalsinntektene fortsatt å gå ned. Derfor mener Statnett det heller ikke kan utbetales flaskehalsinntekter i andre kvartal, skriver RME.

– Det er usikkert hvor store flaskehalsinntektene blir for 2024. Dersom flaskehalsinntektene blir høyere enn Statnett sine prognoser tilsier, kan det betales ut flaskehalsinntekter senere i år, sier Amundsveen.

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter trådte i kraft 1. november 2022. I desember 2023 ble det vedtatt at den også skal gjelde for 2024.  Formålet med forskriften er å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser gjennom omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett til nettselskaper i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Ordningen gjelder flaskehalsinntekter som oppstår mellom budområder internt i Norge og fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.