Over 60 pst. av de aktive abonnentene ønsker seg flere fagartikler i bladet, så kom stoffområdene FoU og drift/vedlikehold/utbygging av nett. Også energipolitikk scoret høyt.

60 prosent er «godt fornøyd» og 20 prosent «meget god fornøyd» med innholdet i Energiteknikk, bladet og nettavisen.

Dette ifølge svar fra 800 abonnenter i en spørreundersøkelse. 74 pst. av de spurte fant det redaksjonelle innholdet «meget relevant» eller «relevant» for jobben de gjør.

Undersøkelsen ble gjennomført rundt årsskiftet av firmaet Affinitet etter oppdrag fra utgiverselskapet ElektroMedia AS. De 800 svarene fordelte seg på 553 digitale brukere knyttet til abonnementsavtaler med over førti bedrifter, 96 utgjorde gruppen aktive betalende abonnenter, mens 151 var tidligere abonnenter.

Opplevelsen 

Undersøkelsen hadde som hensikt å kartlegge brukererfaringen og den generelle opplevelsen av nettavisen energiteknikk.net og fagbladet Energiteknikk.

Godt over halvparten av dem som svarte, er ingeniører og mellomledere/prosjektledere.

59 pst. av ingeniørene var «godt fornøyd» og 28 pst. «meget godt fornøyd» med Energiteknikk.

I gruppen aktive abonnenter er det 43 pst. som primært leser nettavisen energiteknikkk.net, 26 pst. leser primært fagbladet Energiteknikk, mens 25 pst. leser begge deler.

Godt fornøyd

21 pst. av de aktive abonnentene som ble spurt, bruker over 30 minutter på å lese hver utgave av bladet, 58 pst. svarte mellom 10 og 30 minutter. Ill: Affinitet

86 pst. svarte at de overordnet var «tilfreds» eller «meget tilfreds» med Energiteknikk. Over 70 pst. finner innholdet i bladet og nettavisen som «relevant» eller «meget relevant».

36 pst. av de digitale brukerne knyttet til bedriftsavtalene er innom nettavisen daglig eller 3-4 ganger i uken for å lese nyheter, 19 pst. logger seg på 1-3 ganger i uken, mens 38 gjør dette 1-2 ganger i måneden. For de aktive abonnentene er tallene noe lavere. For begge gruppene aktive abonnenter gjelder det at over 80 pst. av abonnentene leser flere enn to saker hver gang.

Vil ha flere fagartikler

Abonnentene ble også spurt hvilke stoffområder de ønsker seg mer av i nettavisen og i fagbladet. Innenfor alle tre gruppene fikk følgende områder høy score: fagartikler skrevet av eksperter, drift/vedlikehold/utbygging av kraft og nett, FoU og energipolitikk. På spørsmål om hva de ønsker seg mindre av, ble stoffområdet «bedrift og ledelse» trukket spesielt frem, men også «folk i bransjen» og «kraftmarkedet».

83 pst. av gruppen aktive abonnenter var enten tilfreds eller meget tilfreds med nettavisen. 70 pst. av dem ønsker seg mer teknisk stoff også på energiteknikk.net, mens dette tallet er 47 pst. for de digitale brukerne knyttet til bedriftsavtalene.

Holde seg oppdatert

Grafen viser hvor ofte abonnentene besøker nettsiden energiteknikk.net. Ill: Affinitet

Over 60 % av de 800 respondentene oppgir at Energiteknikk har stor betydning for å kunne holde seg oppdatert om det som skjer i bransjen. Over halvparten finner annonsene relevante.

En mer overraskende respons på undersøkelsen; tilfredsheten med Energiteknikk er like stor blant tidligere abonnenter som de nåværende, og at så mange som 77 prosent svarer at de kan tenke seg på abonnere igjen.

Det er en generell tilfredshet blant alle tre gruppene med leservennlighet og design, både når det gjelder bladet og nettavisen.