aker solutions
Tidligere Hymatek er nå en del av Aker Solutions. Ingeniørene i de tre leverandørselskapene får veldig mye å gjøre fram mot utgangen av 2027, da mange av landets turbinregulatorer må oppgraderes eller skiftes ut. Foto: Aker Solutions

Kraftprodusentene må analysere sine vannveier og antakelig bytte eller oppgradere mange av turbinregulatorene for å kunne delta i Statnetts nye frekvensmarkeder.

  • Atle Abelsen

De fleste av dagens kraftverk er ikke teknisk utrustet eller har tilstrekkelig finjusterte vannveier til å kunne levere systemtjenester til Statnetts markeder for frekvensreserver (FCR). I januar i år offentliggjorde de nordiske, systemansvarlige nettselskapene (TSO-ene) kravene som produsentene må oppfylle for å kunne kvalifisere seg til slike leveranser. Nå viser...
Artikkelen er 910 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.