–Energiteknikk har et betydelige abonnementspotensial, sier Per Jensen, som overtar som daglig leder i utgiverselskapet ElektroMedia rett etter påske. Foto: Ingar Maturus

Per Jensen (63) er ansatt som daglig leder ElektroMedia AS. Dette som ledd i en videre utvikling av utgiverselskapet og redaksjonell satsing på Energiteknikk.

Per Jensen har siden i oktober i fjor vært engasjert som ansvarlig for drift og salg av abonnement. Det blir også sentrale arbeidsoppgaver i stillingen som daglig leder.

Med Jensen har ElektroMedia fått en medarbeider med lang og solid erfaring fra salg, markedsføring og ledelse i mediebransjen.

Han har blant annet vært markedsdirektør i tidligere Telenor Media, salgsdirektør i Økonomisk Rapport og IT Media. I de senere årene har Jensen vært henholdsvis daglig leder og forretningsutvikler i de tidligere selskapene Media Digital og MedieVekst.

Fine tilbakemeldinger

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å utvikle ElektroMedia videre. Det er skapt et solid redaksjonelt og økonomisk grunnlag de siste årene, spesielt gjennom oppbyggingen av nettstedet energiteknikk.net og suksessen med abonnementsavtaler.

I mitt arbeid med å selge bedriftsavtaler har jeg fått mange gode tilbakemeldinger om Energiteknikk. Det har gitt meg i troen på at dette er et lovende konsept, sier Jensen.

Jensen tiltrer stillingen som daglig leder 1. april, og overtar etter Stein Arne Bakken, som fortsetter i en redusert stilling som ansvarlig redaktør.

Bakken har kombinert stillingen som daglig leder/ansvarlig redaktør siden ElektroMedia ble etablert for tjue år siden, og med 50 % stilling etter at Øyvind Zambrano Lie ble ansatt som redaktør i 2019.

Utgiver i 20 år

Selskapet ble stiftet 15. januar 2004 med Norsk Elektroteknisk Forening (NEF), Tore Halvorsen og Stein Arne Bakken på eiersiden. NEF solgte seg ut i 2007, og for tre år siden fikk ElektroMedia overdratt utgiverrettigheten til fagbladet Energiteknikk fra foreningen.

– Det har vært tjue år med opp- og nedturer, sier Bakken.

– Vi satset fra starten av på å lage et journalistisk gjennomarbeidet produkt som skulle appellere til tekniske medarbeidere og ledere i energibransjen. Vi baserte våre inntekter på både abonnement og annonser, og fikk ganske raskt et godt fotfeste i markedet.

Fokus på nettstedet

Mye av konseptet er fortsatt det samme for fagbladet, men i de siste årene har satsingen vært rettet mot å bygge opp et nettsted med daglige, originale nyheter, fortsatt for de samme målgruppene. Det har vi lykkes godt med, og vi skal bli enda bedre, sier Stein Arne Bakken

Han legger til at spørreundersøkelsen blant abonnentene som ble gjennomført ved årsskiftet, med 800 svar (se egen sak i nettavisen), bekrefter at utgiverselskapet er på rett vei med sitt redaksjonelle konsept.

– De siste fire årene har ElektroMedia hatt pene overskudd, og vi har et solid fundament og godt utgangspunkt for å kunne vokse videre inn i den spennende elektriske fremtiden.

At vi nå får på plass Per Jensen som daglig leder, er et viktig steg i så måte.

Økte abonnementsinntekter

Eierne har ikke lenger fokus på å selge selskapet, men vil satse på å videreutvikle de redaksjonelle produkter og skape grunnlag for ytterlige fremgang, spesielt når det gjelder abonnement, fremhever Bakken.

Han legger til at det i stor grad blir økte abonnementsinntekter, spesielt fra bedriftsavtaler, som skal ligge til grunn for en slik sterk satsing.

Styrker bemanningen

– Vår abonnementspriser ligger betydelig under det våre konkurrenter opererer med, selv etter den prisøkning vi har gjennomført fra 1. januar.

Bakken opplyser at det på årets budsjett for ElektroMedia er satt av midler til nok en redaksjonell medarbeider, og at man ser for seg ytterligere økning i bemanningen i 2025.

– Vår ambisjon er å lage et knallgodt teknisk fagblad og nyhetsnettsted for våre målgrupper, sier publisher Stein Arne Bakken.