nygaard
Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard. Foto: Stefan Wetaas/Lyse

Lyses resultat etter skatt ble 2,39 milliarder kroner i 2023, en nedgang på 54 millioner kroner fra året før.

Resultatet før skatt ble 7.102 millioner kroner, mot 11.850 millioner i 2022.

– Vi fortsetter å ta tunge investeringsløft for å bidra til digitalisering og elektrifisering både regionalt og nasjonalt. Lyse er godt posisjonert for å fortsette å bidra i dette arbeidet samtidig som vi skaper verdier for våre offentlige eiere, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Vannkraftproduksjon endte i 2023 på 8,6 TWh, mot 8 TWh i 2022. Driftsresultatet for energivirksomheten på 7.165 millioner ble 4.858 millioner lavere enn i 2022.

Konsernets årsresultat preges av lavere kraftpriser i 2023 sammenlignet med ekstremprisene året før, dempet av noe høyere kraftproduksjon. Gjennomsnittlig spotpris for året (NO2) ble 90,41 øre/kWh for 2023, mot 212,77 øre/kWh i 2022. Faktisk gjennomsnittlig oppnådd kraftpris (inkludert sikring) i 2023 ble 95,9 øre/kWh, sammenlignet med 180 øre/kWh i 2022, opplyser selskapet i sin årsrapport.