havvind-auksjon
Energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre presenterte onsdag vinneren av havvind-auksjonen på Sørlige Nordsjø II. Skjermdump: Energidepartementet

Vinnerbudet ble på 115 øre/kWh, to aktører deltok i auksjonen.

Etter en vellykket auksjon ble det onsdag klart at Ventyr Nordsjø II, som er eid av belgiske Parkwind (51 prosent) og den svenske Ingka-gruppen, vant auksjonen om tildeling av prosjektområde, og blir de første som får bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II.

– Parkvind har bred kunnskap og kompetanse med utvikling, finansiering, bygging og drift av havvindparker i det europeiske markedet. Ingka bidrar med økonomiske ressurser som en del av sin satsing på bærekraft. Konsortiet har inngått et strategisk partnerskap med NorSea-gruppen, et norsk leverandørselskap som har lang og bred erfaring fra havner, baseutvikling og så videre, sa energiminister Terje Aasland på en pressekonferanse.

115 øre/kWh

I auksjonen, som startet mandag, kunne de fem kvalifiserte aktørene konkurrere om statsstøtte. Av disse var det to aktører som deltok i auksjonen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Vinnerbudet i auksjonen er 115 øre/kWh. Det betyr at når den vindvektede månedlige strømprisen er over 115 øre/kWh, vil staten få utbetalt differansen. Når prisen er under, vil staten betale differansen. Det totale støttebeløpet kan uansett ikke overstige statsstøtterammen, satt av Stortinget, på 23 milliarder kroner.

Vinneren får tildelt prosjektområde og dermed en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning, og å søke om konsesjon etter havenergilova.

Det skal på Sørlige Nordsjø II bygges ut 1500 MW havvind, med en overføringskapasitet til land begrenset til 1400 MW. Dette skal gi en årlig produksjon på 6-7 TWh/år.

Fornøyd med prisen

Aasland tror prisene i senere utlysninger, den neste i 2025, kan synke.

– Med nye utbygginger i tida framover som har nærere kontakt med land eller mindre kostnader per produserte kilowattime for infrastrukturen som skal bygges, vil nok kanskje budrundene ende opp i lavere priser enn dette. Men med 115 øre/kWh her, skal vi være svært godt fornøyd, sa Aasland.

Han kunne ikke si noe om når havvindparken vil være i drift.

– Det må de som skal bygge ut dette, svare konkret på. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å legge til rette for effektive beslutningsprosesser. Jeg håper at de kan komme i gang så raskt som mulig med utbyggingen.

Aasland kunne heller ikke si hva som er regjeringens siste oppdaterte anslag for nødvendige investeringer på prosjektet.