ved
Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Det er viktig at skattereglene ikke gjør det mer krevende enn nødvendig hvis husholdninger selger litt overskuddsstrøm.

Finansministeren har varslet at skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere, med sikte på å legge frem særregler i statsbudsjettet for 2025. I mellomtiden vil Skatteetaten unnlate å skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger, for 2023 og tidligere år, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Inntekter fra salg av egenprodusert strøm fra solceller i bolig er i utgangspunktet skattepliktig, men de mange ulike avtaleordninger gjør det komplisert for boligeiere å beregne og rapportere det riktig i skattemeldingen.

Skal ikke bli for krevende

– Jeg mener det er bra at private boligeiere kan redusere strømregningen sin ved å installere for eksempel solceller. At de da sender denne strømmen ut på nettet til andre når det er overskudd er bra. Vi mener det er viktig at skattereglene ikke gjør det mer krevende enn nødvendig hvis husholdninger selger litt overskuddsstrøm, og derfor ser vi nærmere på skattereglene. For 2023 og tidligere vil Skatteetaten nå unnlate å skattlegge inntekter fra solcelle i private hjem, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i meldingen.

For private boligeiere skal inntekt fra salg av egenprodusert strøm etter dagens regler beskattes som kapitalinntekt. Det innebærer at boligeier selv må vurdere egne avtaleforhold, installasjonsordning, strømavtaler og mer, for å finne frem til relevant informasjon og regne seg frem til eventuell skattepliktig inntekt og føre det i skattemeldingen.

Frem til 2023 har det imidlertid vært lite bevissthet om skatt på salg av overskuddsstrøm fra private solcelleanlegg.

Skal utredes

Skatteplikten for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere og finansministeren har varslet at regjeringen tar sikte på å legge fram egne regler for dette i statsbudsjettet for 2025.

Skatteetaten har også kommet med innspill til Finansdepartementet, og på denne bakgrunn har Finansdepartementet ingen innvendinger til at Skatteetaten ikke skattlegger disse inntekter for 2023 og eventuelt tidligere år, skriver departementet.