vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Prosjektene er på til sammen 10.800 MW, langt mer enn det er plass til i nettet.

Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark.

I tråd med regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark prioriterer NVE behandling av saker som gjelder ny kraftproduksjon og nytt kraftnett i Finnmark.

– Vi har fått inn langt flere prosjekter enn det vil være aktuelt å gi konsesjon til. Nå starter arbeidet med å avklare hvilke saker som skal sendes på høring. Ved å kjøre en samlet prosess legger vi til rette for at de beste prosjektene blir prioritert, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Kun plass til noen få

Før fristen 22.april ble det sendt inn 21 nye vindkraftmeldinger, og 1 prosjektbeskrivelse om utvidelse av et vannkraftanlegg. I tillegg er det tidligere sendt inn 3 vindkraftmeldinger og 1 vindkraftsøknad.

Totalt er det meldt inn 26 prosjekter fordelt på følgende ti kommuner: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Nordkapp, Porsanger og Vadsø. Noen av prosjektene berører to kommuner.

NVE opplyser til Energiteknikk at de 26 prosjektene tilsvarer til sammen rundt 10.800 MW installert effekt. Det er betydelig mer enn det vil være kapasitet til. Selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet vil det kun være rom for noen få nye kraftprosjekter, skriver NVE.

Når man summerer den oppgitte årsproduksjonen for søknadene, gir det til sammen drøyt 36 TWh.

Konsesjon i 2027

NVE understreker at konsesjonsbehandling av kraftanlegg er omfattende prosesser for lokalbefolkning, kommunen, myndighetene og de som søker om å bygge.

– Det ville være feil bruk av tid og kapasitet både for NVE og andre parter å ta alle de 26 prosjektene til behandling. I dialog med kommunene vil vi nå gjøre en prioritering av de innsendte meldingene. I midten av juni vil NVE legge fram en oversikt over hvilke prosjekter som blir med videre i prosessen, sier Kjetil Lund.

I månedene framover legger NVE opp til en grundig og helhetlig prosess for vurdering av de meldingene som har kommet inn.

NVE tar sikte på å kunne fatte vedtak om konsesjon i 2027.