ellen hambro
Miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Mellom 55 og 60 prosent av reduksjonen i inngrepsfri natur de siste fem årene skyldes energiutbygging, ifølge Miljødirektoratet.

I femårsperioden 2018-2022 ble inngrepsfri natur redusert med omtrent 830 kvadratkilometer, viser en ny analyse Norkart AS har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Tidligere var det veibygging i skogbruket som gikk mest på bekostning av inngrepsfri natur. De siste 10-15 årene er det utbygging av vind- og vannkraft samt kraftledninger som har vært viktigste årsak. Mellom 55 og 60 prosent av reduksjonen i inngrepsfri natur de siste fem årene skyldes energiutbygging, ifølge direktoratet. Resten skyldes i hovedsak bygging av veier til andre formål enn energi.

– At energiutbygging er hovedårsaken til tap av inngrepsfri natur er ikke overraskende, og illustrerer et viktig dilemma i klima- og naturpolitikken. Hvis Norge skal lykkes med å kutte klimagassutslippene, er nok fornybar kraft helt essensielt. Våre analyser viser at vi trenger opp mot 40 terrawattimer mer fornybar kraft dersom vi skal nå målet om å kutte utslippene med 60 prosent innen 2035. Mest mulig kraft og nett bør bygges på, eller i nærheten av, områder som allerede er utbygget. Det er likevel grunn til å regne med at inngrepsfri natur fortsatt vil kunne krympe på grunn av ny energiproduksjon og distribusjon som er nødvendig for å få kuttet klimagassutslippene, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Det er Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som har opplevd de største reduksjonene av inngrepsfri natur de siste fem årene. I flere av disse fylkene har det vært store energiutbygginger, påpeker direktoratet.