hydro
Illustrasjonsfoto: Hydro

EØS-tilsynet Esa har godkjent en endring i norsk støtteordning for kompensasjon av indirekte utslippskostnader for kraftkrevende industri.

Det går fram i en pressemelding fra Esa.

Ordningen kompenserer delvis kraftkrevende og konkurranseutsatte industribedrifter for høyere strømpriser som følge av utslippskostnader omfattet av det europeiske systemet for handel med klimakvoter (ETS).

Esa godkjente først ordningen i september 2022 og godkjente deretter endringer av ordningen i mars 2023, som innebar en innføring av et prisgulv på EU-kvoter på 200 kroner per tonn CO2.

Dagens endringer øker prisgulvet fra 200 til 375 kroner for støtteåret 2023. Støttemottakerne vil kun få kompensasjon for den delen av EU-kvoten som overstiger 375 kroner per tonn. Endringen er i tråd med de reviderte retningslinjene fra ETS, som Esa vedtok i desember 2020.

Kostnaden for ordningen har økt på grunn av økning i kvoteprisen, derfor har norske myndighetene varslet en økning i prisgulvet for året 2023. Videre har norske myndigheter bekreftet at samme prosess vil bli anvendt likt for alle mottakere.

Les også: Regjeringen endrer CO2-kompensasjonsordningen