vanse
NVE har gitt Glitre Nett konsesjon til bygging av ny Vanse transformatorstasjon i Farsund kommune. Illustrasjon: Glitre Nett

Vanse transformatorstasjon er i dag høyt utnyttet, og det er lite kapasitet til nytt kraftforbruk knyttet til stasjonen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Glitre Nett konsesjon til bygging av ny Vanse transformatorstasjon i Farsund kommune. Bakgrunnen for søknaden om å bygge om transformatorstasjonen er at dagens stasjon har lite kapasitet til nytt kraftforbruk.

Glitre Nett har fått konsesjon til å utvide det inngjerdete stasjonsområdet til Vanse transformatorstasjon, samt bygge en ny stasjonsbygning med grunnflate ca. 600 kvadratmeter som skal inneholde et innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå på 132 kV. Glitre Nett har også fått tillatelse til å bygge en transformator med øvre spenningsnivå 132 kV i en ledig transformatorcelle, samt gjøre endringer av nødvendig høyspenningsanlegg inne på stasjonsområdet.

Høyt utnyttet

I tillegg har Glitre Nett fått tillatelse til å rive dagens stasjonsbygning og en driftsbygning på området.

− Vanse transformatorstasjon er i dag høyt utnyttet, og det er lite kapasitet til nytt kraftforbruk knyttet til stasjonen. Samtidig er det søkt om tilknytning av kraftkrevende næring i området. En utvidelse og ombygging av stasjonen vil gi økt kapasitet til både nytt alminnelig forbruk og nye kunder. Utvidelsen henger også sammen med andre tiltak i nettet, blant annet Statnetts økning av transformatorkapasitet i transmisjonsnettet, sier Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder regionalnett prosjekt i Glitre Nett, i en pressemelding.

Hurtigspor

Konsesjonsbehandlingen er gjennomført i NVE sitt såkalte hurtigspor, det vil si at behandlingstiden har vært kort. Fra Glitre Nett sendte konsesjonssøknaden til konsesjon ble gitt, tok det fire måneder. Forutsetningen for en slik prosess er at alle avklaringer med myndigheter, naboer og andre interessenter er avklart i forkant før konsesjonssøknaden sendes inn. Glitre Nett må imidlertid utarbeide en detaljplan for tiltaket som skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

Detaljprosjektering av den nye transformatorstasjonen på Vanse vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2024, og ny transformatorstasjon skal etter planen settes i drift i andre kvartal 2026, skriver NVE.