Nedre Fiskumfoss kraftverk. Foto: NTE

Det har konsekvenser å bygge ut fornybar energi. Men konsekvensene av å lukke øynene og håpe at klimakrisen går over og at det ikke blir kraftunderskudd, er mye større.

  • Kronikk

Kronikk av NTEs konsernsjef Christian Stav

Etter fire års bygging åpner NTE nå Nedre Fiskumfoss vannkraftverk i Grong kommune. Det er en milepæl for oss. Kraftstasjonen som har stått der siden 1946, har tjent oss godt, og bidratt med kraft til trøndersk utvikling. Vi har brukt over en milliard kroner på å bygge en ny stasjon her, og den vil forsyne 50 000 trøndere med ren vannkraft i generasjoner fremover. Nå er det den nye stasjonen som skal låne vannet av Namsen i noen sekunder for å lage ren energi, før vi gir vannet tilbake og det fortsetter ferden mot havet.

Stasjonen er det største vannkraftprosjektet i Trøndelag siden 1990-tallet, og Nedre Fiskumfoss er det femte vannkraftverket NTE har oppgradert de siste årene. Vi planlegger å oppgradere flere av vannkraftverkene i Namsen, og utreder muligheten for å bygge en ny kraftstasjon både i Trongfossen i Namsskogan og i Verdalselva. Samtidig er vi engasjert i prosjekter som involverer vindkraft både til havs og på land, i solkraft, hydrogen og termisk energi. Hvorfor gjør vi dette? Fordi en kombinasjon av klok bruk av den strømmen vi har og mer fornybar energi er viktig både for å løse klimakrisen og for å skape videre vekst og utvikling i Trøndelag.

stav
Konsernsjef i NTE Christian Stav. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Mer av alt – raskere

Historisk har Norge hatt kraftoverskudd; drevet av rikelig tilgang på vannkraft. I Trøndelag, derimot har vi brukt mer strøm enn det som blir produsert, og prognosene viser at Midt-Norge går mot et kraftunderskudd. I dag er det vindkrafta på Fosen som redder kraftbalansen. Samtidig som behovet for kraft øker, har utbyggingen av kraft i Norge nærmest stagnert. Dette er bakteppet når Norge nå går inn i årene som blir avgjørende for om vi klarer å halvere klimagassutslippene innen 2030 og fjerne dem helt innen 2050.

Skal vi klare å produsere mer fornybar energi, må vi snu alle steiner. Derfor er vi i dialog med flere kommuner om hvordan vi kan møte utfordringene sammen. Kommunestyret i Verdal ønsker seg en skånsom utbygging av Verdalsvassdraget slik at de kan produsere mer fornybar kraft samtidig som de tar vare på laksen, men og så de kan regulere vannet for å begrense flom og flomskader.

Men mer vannkraft er ikke nok. Skal vi nå klimamålene som er satt for 2030, mener vi at landbasert vind er en nødvendig del av løsningen. Kommunestyret i Nærøysund har samtykket til at NTE kan starte arbeidet med en konsekvensutredning for en utvidelse av vindparken i Ytre Vikna. Hasvik kommune i Finnmark har sagt ja til at vi kan konsekvensutrede en utvidelse av Dønnesfjord vindpark. Og samtidig som vi ser på mulighetene for mer landbasert vind, samarbeider vi med kraftleverandøren RWE for å delta i regjeringens konsesjonsprosess om å bygge flytende havvind på Utsira Nord, utenfor kysten av Rogaland.

I fjor bygde vi et pilotanlegg for hydrogenproduksjon til maritim sektor på Kråkøya i Nærøysund, og for et par måneder siden produserte vi det første grønne hydrogenet på anlegget. Anlegget er det første i planene vi har om et nettverk av hydrogenanlegg rundt om i Norge.

Det fins ingen enkle løsninger

Stadig flere får øynene opp for hvor mye strøm de bruker, og ser på løsninger hvor de selv kan produsere egen strøm. Såkalt lokal energiproduksjon skjer gjerne ved hjelp av solceller på tak og vegger, eller ved å ta i bruk jordvarme til å varme opp både bygninger og varmtvann. I tillegg er det flere som klarer å bruke mindre strøm nå enn tidligere; simpelthen fordi de har blitt bevisst sitt eget forbruk. Smartere bruk av energi og minst mulig sløsing er en forutsetning for å komme i mål.

Uansett hvordan politikerne velger å gå frem for å få mer kraft, er målet at det skal gjøres mest mulig bærekraftig. Vi mener det er avgjørende at lokalsamfunnene må involveres i utbyggingen av fornybar kraft, og at de blir kompensert for at de stiller areal til disposisjon for prosjekter som samfunnet som helhet tjener på. At også reindriftsnæringa må være en del av de fremtidige løsningene, er hevet over enhver tvil. Skal vi klare dette, mener vi at sentrale politikere må få på plass et tverrpolitisk, nasjonalt energikompromiss. Det er gjort før – som i oljepolitikken, oljefondet og pensjonsforliket – og det bør gjøres for å løse vår tids aller største utfordring.

Det haster å få på plass løsninger. Klimautfordringene kommer ikke til å forsvinne av seg selv. De må løses gjennom konkrete handlinger. For NTEs del handler det om å få på plass flere fornybarkatedraler som Nedre Fiskumfoss – for vann, vind, sol, varmeproduksjon og hydrogen.

Det er bare seks år til 2030. Da skal Norge ha halvert klimautslippene. Nå må vi som samfunn ta grep som får betydning for generasjonene som kommer etter oss. Det kommer til å kreve mye av oss alle. Men det er ingen veg utenom.

Her kan du lese Energiteknikks reportasje fra Nedre Fiskumfoss.