skiga
Illustrasjon av den nye ammoniakkfabrikken som skal bygges i Skipavika, Vestland fylke. Illustrasjon: SkiGA

Skal levere inntil 130 MW til SkiGA i Gulen.

Hafslund har inngått en industrikraftavtale (PPA) med en varighet på 15 år med SkiGA for produksjon av grønn ammoniakk i Skipavika i Gulen kommune i Ytre Sogn. Kontrakten sikrer hoveddelen av den fornybare energien som kreves til storskala produksjon av utslippsfri ammoniakk.

Avtalen dekker levering av inntil 130 MW fornybar, utslippsfri kraft og opprinnelsesgarantier, som skal gi inntil 100.000 tonn grønn ammoniakk per år og et årlig grunnlastvolum på opptil 1.1 TWh. Kraften vil leveres i prisområde NO5.

SkiGA er et utbyggingsprosjekt i regi av Fuella AS, et prosjektutviklingsselskap med fokus på grønn ammoniakk. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Skipavika Næringspark og EnBW Energie Baden-Württemberg.

– Grønn ammoniakk er en sentral løsning i overgangen til et avkarbonisert og utslippsfritt samfunn. Denne kontrakten er et viktig bidrag til dette, og kan i tillegg sørge for nytt industriforbruk i et prisområde der Hafslund har mye fornybar kraftproduksjon, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft AS, i en pressemelding.

SkiGA har en planlagt oppstart av drift i 2027. Kraftleveransen er betinget av endelig investeringsbeslutning for ammoniakkprosjektet.