Daglig leder i Linea, Steinar Benum
Daglig leder i Linea, Steinar Benum. Foto: Linea

Linea setter ned energileddet på nettleia med 20 prosent fra 1. mai.

Kalde vintermåneder førte til økt strømforbruk blant innbyggerne på Helgeland, noe som har økt Lineas inntekter over budsjett. Generelt er strømforbruket på Helgeland på vei opp.

– Dette har resultert i en økt inntjening for oss, som vi nå tilbakebetaler gjennom nedjustering av nettleia, sier daglig leder i Linea, Steinar Benum i en pressemelding.

Energileddet for dagtid reduseres fra 24,6 øre/kWh til 19,7 øre/kWh, mens natt/helg-satsen justeres ned fra 15,6 øre/kWh til 9,7 øre/kWh.

For en husholdningskunde med et årsforbruk på 25.000 kWh utgjør dette en årlig reduksjon med cirka 1.350 kroner.

«Denne reduksjonen gjør at Linea er en av de nettselskapene som har den laveste nettleia i Norge», skriver selskapet i meldingen.

Ved årsskiftet senket også Linea nettleia, til tross for at flere andre nettselskaper i Norge måtte økte sine priser, påpeker selskapet.

Etter innføringen av den nye nettleiemodellen sommeren 2022, har Linea observert en endring i forbruksmønstrene gjennom døgnet. Statistikken viser en økning i nattlig forbruk, noe som selskapet tilskriver i stor grad lading av elbiler om natten.