bondevik
Stein-Gunnar Bondevik blir markedsdirektør i Fornybar Norge. Foto: Ronald Johansen

Stein-Gunnar Bondevik er ansatt i en nyopprettet stilling som markedsdirektør i Fornybar Norge.

Bondevik har vært tilknyttet foreningen siden august 2023 i en prosjektstilling som har utredet og laget planer for Fornybar Norges arbeid med rekruttering og oppfølging av medlemmer. Dette blir også hans hovedoppgaver i den nye stillingen. Han får i tillegg spesialansvar for urfolksspørsmål og eksport av fornybar teknologi, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

Bondevik har omfattende ledererfaring og har vært i fornybarnæringen i flere år, blant annet som samfunnskontakt i Troms Kraft. Tidligere har han vært norsk handelsråd i Sør-Amerika og sjef for Innovasjon Norge i Troms og på Svalbard. Han har virket i mange år som kommunikasjonsdirektør, blant annet i Helsedirektoratet, Nofima og Hæren. Bondevik har en mastergrad i lingvistikk og videreutdanning i ledelse.

Fornybar Norge har som mål å representere fornybarnæringen i bred forstand. De tradisjonelle kraftaktørene utgjør fortsatt ryggraden i foreningen, men målet er å inkludere hele verdikjeden som befatter seg med fornybar energi.

Bondevik tiltrer 1. august.