fyrstikk
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Veilederen er nå mer konkret og utfyllende enn tidligere.

NVE har oppdatert veilederen til kraftrasjoneringsforskriften. Viktige endringer er blant annet utfyllende veiledning om hvordan nettselskapene skal utarbeide sine rasjoneringsplaner, hvilke prinsipper NVE legger til grunn ved bruk av virkemidler. I tillegg gir veilederen mer detaljert beskrivelse av ansvar og oppgaver de ulike aktører har ved energiknapphet og kraftrasjonering, skriver direktoratet i en melding.

– Veilederen er nå mer konkret og utfyllende enn tidligere. Aktører som har ansvar og oppgaver gjennom forskriften, vil nå få mye mer konkret veiledning enn tidligere. NVE skal gi god veiledning og vi håper at den nye veilederen gjør nettopp det, sier Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering trådte i kraft 1. januar 2024, og nå er altså veilederen på plass.

Veilederen er primært rettet mot aktører som har ansvar og oppgaver etter forskriften. Det er blant annet nettselskapene, systemansvarlig (Statnett), statsforvalteren, kraftprodusenter og Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS).

Nytt i veilederen er at vi gir nettselskapene mer konkret veiledning rundt fordeling av energi ved utarbeidelse av rasjoneringsplanene. En annen viktig endring er at statsforvalter og nettselskap skal samarbeide tettere ved utarbeidelse av rasjoneringsplaner.

Veilederen informerer også om hvordan NVE som rasjoneringsmyndighet kan bruke virkemidler både for å unngå og eventuelt gjennomføre kraftrasjonering.