lofotkraft
Illustrasjonsfoto: Elmea

Driftsresultatet ble styrket, mens resultatet etter skatt ble noe dårligere i 2023.

Stabil god drift uten store utfordringer knyttet til dårlig vær og feil i strømnettet har bidratt til at konsernet Lofotkraft har i 2023 et overskudd etter skatt på 60,9 millioner, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er en reduksjon på 13 millioner i forhold til 2022, og skyldes ifølge selskapet hovedsak økte rentekostnader, nettapskostnader og pensjonskostnader.

Konsernet hadde I 2023 et driftsresultat på 136 millioner kroner, tre millioner kroner mer enn i 2022.

Lofotkraft Produksjon AS fikk et resultat på 7 millioner kroner, en halv million mer enn i 2022.

Nettvirksomheten Elmea AS fikk et resultat på 73,8 millioner kroner, mot 80,7 millioner kroner året før.

Aksjene i Lofotkraft AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%.

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om å sette av 18 millioner kroner i utbytte for 2023, i tråd med gjeldende aksjonæravtale.