solceller
Foto: Mostphotos

Statkraft skal kjøpe 75 prosent av kraften fra ny solpark.

De to norske fornybarselskapene Statkraft og Scatec har inngått en kraftsalgsavtale i Brasil. Avtalen knytter seg til en 142 MW stor solpark som Scatec planlegger å bygge i delstaten Minas Gerais, skriver Statkraft i en melding.

Med denne avtalen forplikter Statkraft seg til å kjøpe cirka 75 prosent av kraften fra solparken i ti år. Solparken skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2025.

– Statkrafts markedsaktiviteter i Brasil støtter opp under veksten i vår egen kraftverksportefølje. Samtidig har vi mål om å vokse i rollen som markedsintegrator i Brasil. Vi gleder oss over å styrke samarbeidet med Scatec gjennom denne avtalen og bidra til deres vekst i landet, sier Natasha Gaertner i Statkraft i melidngen.

Fra handelskontorer i Rio de Janeiro og Sao Paolo tilbyr Statkraft skreddersydde energiprodukter til andre produsenter og forbrukere av fornybar energi.

Statkraft har vært til stede i Brasil siden 2012 og eier og drifter 18 vannkraftverk, samt 8 vindkraftverk. Tidligere i år åpnet Statkraft sin største vindpark utenfor Europa, Ventos de Santa Eugenia med en installert effekt på 519 MW.

Kraftproduksjonen styres fra hovedkontoret i Florianopolis.