toppe aasland
Forbrukerminister Kjersti Toppe og energiminister Terje Aasland. Foto: Eivind Windingstad Stensrud/Energidepartementet

Regjeringen øker muligheten til å trekke tilbake omsetningskonsesjon for kraftleverandører som bryter reglene.

Regjeringen tar grep for å sikre enkelhet og oversikt i strømmarkedet for forbrukerne. Hovedmålet med endringene er å gjøre strømmarkedet mer forbrukervennlig. I tillegg ønsker regjeringen at de som ikke følger forbrukerreglene, skal miste muligheten til å selge strøm. Det skal blant annet bli lettere å trekke tilbake konsesjonen for å selge strøm.

Det har ifølge statsrådene vært flere saker der strømbransjen ikke har tatt forbrukerne på alvor. Da Forbrukertilsynet gjennomførte en tilsynsaksjon i fjor sommer, fant de lovbrudd hos alle de 20 største strømselskapene. Blant bruddene var manglende opplysninger i markedsføringen, vesentlige brudd på kravene til prisliste og brudd på kravene til opplysninger om angrerett.

– Å selge strøm er ikke vanskelig. Det bør heller ikke være vanskelig å kjøpe. Når bransjen ikke klarer å rydde i salg og markedsføring, foreslår regjeringen derfor nå strengere regulering og sanksjoner. Tiltakene skal blant annet gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe til med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler, sier forbrukerminister Kjersti Toppe i en pressemelding.

Det blir foreslått flere endringer i energiloven for å sikre bedre informasjon til forbrukerne. Blant annet blir forbrukernes rett til informasjon om varsel om endringer i avtalen lovfestet, og det blir strengere krav til informasjon om gebyr for å bryte avtalen.

Dette blir strammet inn:

  • Økt mulighet til å trekke tilbake omsetningskonsesjonen for kraftleverandøren ved brudd på relevant regelverk. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) får myndighet til å ta hensyn til brudd på avtaleloven, markedsføringsloven og angrerettloven når de vurderer om selskapene som selger strøm skal miste omsetningskonsesjonen.
  • Forsterkede krav til hvilken informasjon strømkunden skal få dersom avtalen som blir signert har krav om bruddgebyr.
  • Nedkjølingsperiode på 24 timer før en kunde kan si ja til et tilbud om strømavtale fra telefonsalg, dørsalg, salg på stand og butikksalg.
  • Mulighet til å si opp avtalen dersom selskapet som selger strøm gir seg selv anledning til å gjøre ensidige endringer i avtalen som strømkunden taper på.
  • Forbrukertilsynet får hjemmel til å føre tilsyn med de nye reglene i energiloven.