helgeland kraft
Foto: Helgeland Kraft

Helgeland Kraft fikk et driftsresultat i første kvartal på 82 millioner kroner, 43 millioner kroner svakere enn samme kvartal i 2023.

«Resultatet preges av uværet som herjet tidligere i vinter», skriver selskapet i en pressemelding.

Stormene førte til store ødeleggelser og strømbrudd, som igjen førte til store KILE-kostnader, økte materialkostnader, økte personalkostnader og en større omprioritering av ressursene.

Produksjonen målt i GWh ble 209 mot 254 i første kvartal 2023, noe som påvirker resultatet negativt.

Resultatet før skatt ble 63 millioner kroner, ned fra 116 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Resultatet etter skatt ble 40 millioner kroner, ned fra 77 millioner kroner i 2023.