hesthammer
Daglig leder i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer. Foto: Norsk Kjernekraft

Kraftverkene på 300 MW hver skal kunne produsere 12,5 TWh.

Norsk Kjernekraft AS har besluttet å igangsette arbeidet med konsekvensutredning av et tomteareal i Øygarden kommune i Vestland fylke for å vurdere muligheten for etablering av kjernekraftverk, skriver selskapet i en melding.

Det skal utarbeides en melding om utredningsprogram, som sendes til Energidepartementet (ED). De vil ifølge Norsk Kjernekraft i neste omgang sende meldingen på høring. Gitt aksept fra ED, vil meldingen og innspill legges til grunn for konsekvensutredning.

Norsk Kjernekraft har tidligere vært i møter i Øygarden med kommuneadministrasjon og kommunepolitikere, samt holdt flere folkemøter.

12,5 TWh

Det aktuelle arealet er i tilknytning til Kollsnes industriområde. Tomten på 250 mål eies av grunneier og tidligere ordfører i Øygarden kommune, Rolv Svein Rougnø. Rognø har inngått intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft, og avtalen skisserer at tomten kan erverves til bruk for bygging av små modulære kjernekraftverk, såkalte SMR, skriver Norsk Kjernekraft i meldingen.

Tomten skal ifølge selskapet ha plass til fem SMR, hver på 300 MW.

«Det betyr at tomten har potensiale til en kraftproduksjon på hele 12,5 TWh», skriver selskapet.

Flere meldinger

Norsk Kjernekraft har tidligere sendt inn melding om utredningsprogram for et næringsområde i Aure og Heim kommuner. En tilsvarende melding om utredningsprogram er i ferd med å ferdigstilles for Vardø kommune. Det forventes videre en rekke flere slike meldinger i løpet av året, skriver selskapet.

Administrerende direktør i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, gir følgende uttalelse:

«Dette er nok en viktig milepæl. Det er svært mange kommuner som nå er positive til at det gjøres utredningsarbeid. På den måten kan det erverves konkret kunnskap som kan brukes som underlag for beslutninger om hvorvidt det i framtiden skal kunne bygges kjernekraft i kommunen. Dette skal naturligvis skje i samråd med både innbyggere og kommunepolitikere. Uten at disse er på lag, så blir det ikke noe kjernekraft i kommunen».