galaaen
Øistein Schmidt Galaaen, direktør i Fornybar Norge. Foto: Caroline Roka / Fornybar Norge

Lik skattemessig konkurransesituasjon for alle som ønsker å bygge ut havvind må være et hovedprinsipp, uavhengig av om aktøren er en del av en petroleumslisens eller ikke, mener Fornybar Norge.

Fram til utbyggingen av store havvindparker skyter fart, kan det fram mot 2030 være hensiktsmessig å slippe frem et begrenset antall mindre utviklingsprosjekter for havvind, skriver Energi Norge i et brev til Energidepartementet.

Slike prosjekter kan dekke et behov for å teste ulike havvindkonsepter.

Dette bør gjøres på en forutsigbar måte, med lik konkurranse om areal mellom aktørene, og deretter en konkurranse om støtte, i tråd med Utsira-modellen.

«Konkurransen bør være uavhengig om selskapene har petroleumslisenser på norsk sokkel», understrekes det i brevet, som er skrevet av Fornybar Norges direktør for produksjon og bærekraft, Øistein Schmidt Galaaen.

Uavklarte skatteregler

Fornybar Norge mener det er vesentlig at unntaksbestemmelsene om å tildele areal uten utlysning og konkurranse (§2-3) må tolkes strengt, i tråd med forarbeidene til loven.

Videre påpeker Galaaen at «lik skattemessig konkurransesituasjon for alle som ønsker å bygge ut havvind må være et hovedprinsipp, uavhengig av om aktøren er en del av en petroleumslisens eller ikke».

Uavklarte spørsmål knyttet til hvilke skatteregler som gjelder for havvindprosjekter som kobles både til petroleumsinstallasjoner og til land må besvares, slik at dette blir forutsigbart, understrekes det i brevet.

Balansert nettutvikling

Med tanke på å sikre nok kraft til elektrifisering, har havvind mange fordeler, ifølge Galaaen. Havvind og petroleumsinnretningene trenger ikke kobles sammen med direkte fysisk med kabel, men kan gå via nettet på land.

«Av hensynet til en balansert regional utvikling i kraftsystemet på land, er det i disse tilfellene viktig at punktet for innmating av havvind er i nærhetene av uttaket til elektrifisering av petroleum», skriver Galaaen i brevet, som Energiteknikk har sett.

Regjeringen bør ifølge Fornybar Norge etablere en tydelig praksis om at alle fremtidige havvindprosjekter med kabel til landnettet bør behandles etter havenergilova.

«Forvaltningspraksis må klargjøres med tanke på hvordan unntaksbestemmelsene for åpning av områder skal praktiseres. Det bør legge til grunn like raskt og grundig saksbehandling som ved bruk av petroleumsloven».

Tredjepartstilgang

Videre påpeker Galaaen at Norge allerede har en nettinfrastruktur til havs, i form av eksisterende kraft-fra-land kabler til petroleumsinstallasjoner.

«Det bør snarest utredes om denne kan spille en rolle i den videre utviklingen av norsk havvind. I tillegg må det åpnes for tredjepartstilgang til denne infrastrukturen – altså muligheten for å koble havvind til eksisterende kraft-fra-land kabler til petroleumsinstallasjoner».

Fornybar Norge anbefaler at myndighetene legger til rette for at kommende utlysninger på Vestavind B i 2025, og fremtidige utlysninger der dette er aktuelt, også kan kobles til petroleumsinstallasjoner.