andritz
Fra utbyggingen av Nedre Otta. Arkivfoto: Andritz Hydro

Ved utgangen av første kvartal var det om lag 8,1TWh ny kraftproduksjon til behandling.

Det går det fram av et svar energiminister Terje Aasland sendte på et skriftlig spørsmål fra Frps Terje Halleland fredag. Svaret har Energidepartementet innhentet fra NVE.

De 8,1 terawattimene omfatter 1,5 TWh vannkraft, 4,5 TWh vindkraft og 1 TWh solkraft som er til aktiv behandling.

I tillegg er 0,7 TWh solkraft og 0,4 TWh vannkraft i dag i kø hos NVE. Det er også mange prosjekter som har kommet inn til NVE etter første kvartal, blant annet meldinger og søknader i forbindelse med regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark, skriver energiministeren i sitt svar.

I tillegg kommer saker som allerede er ferdigbehandlet og har fått en endelig tillatelse og eventuelt er under bygging.

Ved utgangen av første kvartal hadde prosjekter tilsvarende 4,8 TWh fått en endelig tillatelse, men ikke blitt satt i drift. Av disse var i underkant av 1 TWh under bygging.