konkraft
Bilde av energiminister Terje Aasland i møte med representanter fra Konkraft. Fra venstre: Frode Alfheim (Industri Energi), Peggy Hessen Følsvik (LO), Terje Aasland, Anniken Hauglie (NHO), Hildegunn T. Blindheim (Offshore Norge) og Harald Solberg (Norsk Industri). Foto: Energidepartementet.

Energiministeren vil finne gode mekanismer for utslippskutt i oljebransjen som ikke svekker kraftbalansen.

– Regjeringen har som mål å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra både til tiltak som bedrer kraftbalansen og til fortsatt utslippskutt på sokkelen, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Mandag hadde energiministeren et første møte med Konkraft om etablering av et slikt partnerskap. Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Konkraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO.

– Vi må tenke nytt og løfte i fellesskap for å få på plass den krafta vi trenger for å kutte utslipp og realisere flere muligheter, og jeg er glad for at LO, NHO og resten av Konkraft-samarbeidet er positive til et slikt samarbeid, sier Aasland i meldingen..

Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett for 2024 tirsdag.

Målet er «større grad av samtidighet mellom tiltak som bedrer kraftbalansen og tiltak for klimaomstilling på sokkelen, som ytterligere bruk av kraft fra land».

– Potensialet for å bygge ut ny fornybar kraft, spesielt på sokkelen, er enormt. Regjeringens havvindsatsing vil alene utgjøre nesten like mye kraft som samlet vannkraftkapasitet i Norge. Samtidig har vi en petroleumssektor som skaper enorme verdier for Norge. Skal den kunne omstille seg, må vi finne gode mekanismer for at utslippskutt ikke svekker kraftbalansen, sier Aasland.