blokk
Bilde fra boligbygging på Helsfyr i Oslo. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sender på høring et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggeplasser.

– For å nå klimamåla må det gjennomføres tiltak i alle samfunnssektorer, og utfasing av fossil gass til byggvarme ser ut til å være en ganske lavthengende frukt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Oppføring og rehabilitering av bygg krever ofte oppvarming til for eksempel herding av betong, frostsikring, tørking, fuktfjerning og klargjøring for malearbeider. Bruk av fossil gass til byggvarme gir årlige utslipp på 30.000–40.000 tonn CO2. Dette tilsvarer årlige utslipp fra 15.000–20.000 fossilbiler.

– Utredningen til Miljødirektoratet viser at det finnes mer klimavennlige alternativer til fossil gass til byggvarme, som elektrisitet, fjernvarme, varmepumper og ulike former for bioenergi. Den ekstra kostnaden ved å ta disse i bruk vil utgjøre en svært liten andel av totalkostnadene for bygget, sier Hambro.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget i 2023 ba regjeringen utrede og fremme forslag om forbud mot bruk av fossil gass i byggvarme, med mål om at forbudet skal tre i kraft i 2025.

I høringen foreslås forbudet å tre i kraft fra 1. juli 2025, alternativt fra 1. januar 2026.

Forslaget omfatter ikke bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger, eller bruk av gass til oppvarming på anleggsplasser for andre konstruksjoner som bruer og veier.

Høringsfristen er 16. august.