tonstad
Tonstad Vindpark i Sirdal og Flekkefjord. Foto: Hafslund

Hafslund Kraft kjøper Tonstad Vindpark i kommunene Sirdal og Flekkefjord.

De kjøper vindparken fra et fond som forvaltes av det sveitsiske investeringsselskapet SUSI Partners. Kjøpet er en betydelig styrking av Hafslunds eksisterende vindkraftportefølje, skriver Hafslund i en pressemelding.

Tonstad Vindpark har en installert effekt på 208 MW og en årlig produksjon på rundt 670 GWh. Kjøpet er en betydelig styrking av Hafslunds vindkraftportefølje som i dag består av en eierandel på 20 prosent i vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget. I tillegg får Hafslund en større spredning i kraftporteføljen med produksjon i prisområde NO2.

– Tonstad Vindpark er et godt og lønnsomt vindkraftverk som i tillegg sikrer norske industriarbeidsplasser strøm til forutsigbare priser, sier administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund Kraft i meldingen.

Hafslund Kraft eies av Hafslund og Eidsiva Energi, som igjen er heleid av kommuner og fylkeskommunen på Innlandet og Oslo kommune.

Strømproduksjonen fra Tonstad Vindpark er solgt til Hydro Energi gjennom en langsiktig kraftkjøpsavtale med en varighet på 25 år.

Potensialet for utbygging av ny vannkraft er ifølge Hafslund begrenset.

«For å møte et økende kraftbehov ser Hafslund derfor også på muligheter innen vind- og solkraft. Erfaringer fra Tonstad Vindpark vil gjøre Hafslund bedre rustet til å utvikle, drifte og eie nye vindkraftprosjekter», skriver selskapet i meldingen.

– For oss handler det om å få bedre innsikt i de unike utfordringene, løsningene og teknologiene til et vindkraftverk. Erfaringen vi får fra Tonstad Vindpark vil være et viktig bidrag på veien dit, sier Lian.

Hafslund Kraft vil endre navnet på selskapet fra Tonstad Vindpark AS til Tonstad Vindkraftverk AS. Gjennomføringen av transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og NVE.