ruyter
Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund. Foto: Hafslund

Alle Hafslunds datterselskaper skal nå profileres som Hafslund.

Etter flere transaksjoner og oppkjøp er det nå besluttet å samle konsernets kraft-, fjernvarme- og vekstvirksomhet under ett og samme merkenavn, Hafslund. Målet er å fremstå tydeligere som den store fornybaraktøren konsernet er.

– For å få tydeligere frem alt Hafslund-konsernet omfatter i dag, vil vi bruke Hafslund-merkevaren for alle hovedvirksomhetene våre, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter, i en pressemelding.

Samtidig forenkles også datterselskapenes juridiske navn. Hafslund Eco Vannkraft blir til Hafslund Kraft, mens Hafslund Oslo Celsio endrer navn til Hafslund Celsio. Hafslund Vekst beholder sitt juridiske navn. Endringen innebærer at Hafslund Kraft og Hafslund Celsio vil benytte logoen til Hafslund.

Endringen trer i kraft innen 1. juni.