pikerfoss
Skisse av hydrogenanlegget ved Pikerfoss. Bygningen merket med rødt er det eksisterende vannkraftverket som står der i dag. Illustrasjon: Å Energi

Å Energi har gitt Nilsson Energy i oppdrag å bygge pilotanlegg for hydrogen på Pikerfoss i Kongsberg.

I februar kunngjorde Å Energi at de skulle etablere et pilotanlegg for grønn hydrogenproduksjon på Pikerfoss, med produksjonsstart innen utgangen av 2025. Nå er det klart at det er Nilsson Energy som skal være totalentreprenør på anlegget.

Nilsson skal både prosjektere og bygge anlegget, som skal ha en samlet produksjon på 2 MW, skriver Å Energi i en pressemelding.

Byggestart vil være våren 2025. Nå skal tiden brukes på prosjektering.

Pilotanlegget samlokaliseres med Pikerfoss vannkraftverk, noe som skal sikre små arealinngrep og lavere miljø- og klimaavtrykk.

«Hydrogenanlegg er lite arealkrevende, og samlokalisering med vannkraftverk gjør at utbygging og produksjon tar i bruk eksisterende infrastruktur som veier og strømnett», skriver Å Energi i meldingen.

Anlegget skal gjøre grønt hydrogen tilgjengelig sentralt på Østlandet. Det vil ha en årlig produksjonskapasitet på 280 tonn hydrogen. Dette innebærer at 3 millioner kilometer med lastebiltransport årlig kan kjøres uten utslipp, skriver Å Energi.

Konsernet har allerede inngått avtale om leveranse av hydrogen med Westgass Hydrogen. Etter planen skal hydrogenproduksjonen ved Pikerfoss være i gang innen utgangen av 2025.