dam nyhellervatn
Dam Nyhellervatn. Foto: Hafslund

Hafslund fikk et resultat etter skatt på 1.596 millioner kroner i første kvartal, 1.165 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser i Sør-Norge, skriver Hafslund i en pressemelding.

Oppnådd kraftpris på 81 øre per kWh i første kvartal 2024 er ned 32 øre per kWh fra tilsvarende periode i fjor. Konsernet har hatt god risikodemping i form av relativt høy kraftprissikring i kvartalet, skriver selskapet.

Hafslunds driftsresultat endte på 4.059 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 6.859 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Det har vært god drift og høy tilgjengelighet på kraftanleggene gjennom kvartalet. Vannkraftproduksjonen på 5.086 GWh i første kvartal 2024 var 152 GWh høyere enn fjoråret og på linje med normalproduksjonen for kvartalet.

Fjernvarmen leverer også høyere tall sammenlignet med første kvartal i fjor, med 792 GWh i første kvartal 2024 mot 720 GWh i samme periode i fjor.