NVE-bygget
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo.

Startet å bygge elektriske anlegg på fergekai før de hadde fått tillatelse av NVE.

Norled AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunn for gebyret er at selskapet satte i gang byggingen av fergeladeanlegg på Årvika fergekai i Sande kommune I Vestland før de hadde fått tillatelse av NVE. Fergeladeanlegget er en del av elektrifiseringen av fergesambandet Årvika-Koparnes.

For å sikre at bygging av elektriske anlegg skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte, stiller energiloven tydelige krav om at aktører må ha konsesjon. NVE mener at Norled har brutt bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

– Det er et alvorlig brudd på energiloven å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse. Dette undergraver hele konsesjonsordningen, og er noe vi vil slå hardt ned på framover, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE, i en pressemelding.

NVE oppdaget det ulovlige forholdet i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden i mars 2022. Selskapet fikk nødvendig tillatelse fra NVE i samme måned.