øverli
Thea Øverli skal begynne i Fornybar Norge. Foto: Privat.

Thea Øverli (29) fra Lede er ansatt som ny næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge.

Øverli begynner i Fornybar Norge i august, skriver Fornybar Norge i en pressemelding. Hun er utdannet sivilingeniør i elkraft fra NTNU i Trondheim, og jobber for tiden i nettselskapet Lede. Der har hun vært siden høsten 2018, først som kraftsystemutreder og deretter som storkundekontakt.

Øverli har ifølge Fornybar Norge vært sentral i arbeidet med å utvikle Ledes modenhetskriterier for kunder som venter på nettkapasitet.

– Jeg ser frem til å jobbe med utforming av rammebetingelser for nettselskapene. Hvis vi skal lykkes med overgangen til nullutslippssamfunnet, vil samhandling mellom ulike aktører i fornybarnæringen være helt nødvendig. Jeg gleder meg til å jobbe med dette sammen med flere jeg kjenner fra før, og med helt nye kolleger, sier Øverli i meldingen.