fortun
Fortun transformatorstasjon. Foto: NVE

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.

Statnett har fått tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon i Fortun og å rive sine anlegg i gamle Fortun stasjon. Den nye stasjonen skal bygges for 420 kV, men vil driftes på 300 kV frem til eventuell spenningsoppgradering av nettet.

– Statnetts anlegg i Fortun trenger oppgradering for å sikre forsyningstryggheten i regionen. I tillegg vil en ny stasjon gjøre det mulig å tilknytte ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vannkraftprosjekt som tidligere er gitt konsesjon, sier Ingrid Myrtveit, seksjonssjef i NVE, i en pressemelding.

I tillegg til stasjonen har Statnett blant annet fått bevilling til å erstatte broen mellom Skagen og Yttri/Jamnene med en ny og større bro. Denne er nødvendig for å gjennomføre anleggsarbeidet og for å transportere transformatorer til den nye stasjonen.