frantzen
Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft. Foto: Michael Ulriksen

I 2023 leverte Nordkraft sitt hittil beste resultat, med 697,5 millioner kroner før skatt.

Det gode resultatet skjer ble oppnådd selv om strømprisene har ligget like over 30 øre/kWh, altså på et normalt nivå.

– Det er i hovedsak tre årsaker til det gode resultatet. Partnerskap og vekst innen småkraft, synergier innen drift av nett etter fusjonene, og at vi produserer vår magasinkraft når det trengs mest og prisen er høyest, sier konsernsjef Eirik Frantzen i en pressemelding.

Småkraft-samarbeid

Høsten 2022 gikk Nordkraft sammen med HitecVision inn som eiere i småkraftselskapet Cadre. Dette var utelukkende for å få vekst innen småkraft.

– Vekst innen småkraft har vi forsøkt tidligere uten å lykkes helt, men vi tok med oss viktig lærdom. Samarbeidet om Cadre har bidratt til at vi økte vår driftsportefølje med 12 småkraftverk i 2023, sier han.

Gjennom partnerskapet sikres tilstrekkelig egenkapital til vekst og oppkjøp, og Nordkraft bidrar med kompetanse innen drift og kraftmarkedet. Nordkraft har overført småkraftverk og opsjoner til det felleseide selskapet.

– Vi forventer å kunne hente ut økt avkastning knyttet til oppnådde stordriftsfordeler innen utbygging og drift. Verdsettelse av overførte fallrettigheter til virkelig verdi, har medført at resultatet er påvirket av en urealisert gevinst på 308 millioner, sier Frantzen.

Nettfusjon

Konsernets konsesjonsområde for nettvirksomhet har økt til ti kommuner de siste årene, først i forbindelse med fusjon med Hålogaland Kraft AS i 2021 og deretter med Trollfjord Kraft AS og Andøy Energi AS året etter.

– Det gode resultatet i 2023 skyldes vekst og god kostnadskontroll, og at vi har lykkes med å hente ut synergier i flere runder etter de siste årenes fusjoner.

Nordkraft har som mål å doble virksomheten organisk de neste syv til ti årene.

– Bakgrunnen er ikke stormannsgalskap. Det er en helt nødvendig vekst som følge av det som skjer rundt oss, sier Frantzen.

Høyt utbytte

Styret har innstilt på 125 millioner kroner i utbytte til konsernets eiere.

– Det er veldig gledelig å kunne dele med eierne når det går bra. Beløpet er relativt høyt med tanke på alle investeringene konsernet står foran, men likevel ansvarlig, sier konsernsjef Eirik Frantzen i meldingen.

Generalforsamlingen vedtar utbytte 28. juni.