heimdal
Statkrafts fjernvarmeanlegg i Trondheim. Foto: Statkraft

Fjernvarme har begrensede synergier med andre deler av Statkraft, skriver selskapet.

Statkraft vil utforske muligheter for å finne nye eiere til selskapets fjernvarmevirksomhet, skriver selskapet i en pressemelding. Selskapet varslet torsdag morgen sine vel 150 medarbeidere innenfor fjernvarme i Norge og Sverige om dette. Grunnen er ifølge selskapet at videre vekst er nødvendig.

«For å styrke konkurranseevnen og øke lønnsomheten må fjernvarmevirksomheten vokse videre, blant annet for å oppnå teknologiske og kommersielle stordriftsfordeler. Statkrafts fjernvarmeenhet har de senere årene lyktes med organisk vekst, men har ikke oppnådd nødvendig størrelse», skriver selskapet.

Begrensede synergier

– Vi er stolte av våre mer enn 150 medarbeidere og det vi har oppnådd gjennom satsingen på fjernvarme i over førti år. Videre vekst i selskapet vil kreve betydelige investeringer for å sikre stordriftsfordeler og konkurransekraft, men dette vil ha begrensede synergier med andre deler av Statkraft. Vi vil derfor utforske muligheter for å finne nye eiere som kan videreutvikle fjernvarmevirksomheten, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft i meldingen.

Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Fjernvarmevirksomheten er i dag en betydelig aktør på 13 steder i Norge og Sverige og leverer rundt 1,2 TWh fornybar energi årlig til mer enn 40 000 sluttbrukere.

Kan ta tid

– Vi ser etter nye eiere som har ressurser og ambisjoner om å utvikle selskapet i et langsiktig, industrielt perspektiv. Våre sonderinger vil derfor primært handle om å finne de som kan realisere potensialet som ligger i denne virksomheten, sier Tzschoppe.

Statkraft forventer at prosessen med å finne nye eiere kan ta noe tid. Verken driften av anleggene, utviklingsprosjektene eller varme- og kjøleleveransene til kunder vil påvirkes av denne prosessen, men vil fortsette som vanlig, skriver selskapet.