hilde tonne
Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Konsernsjef i Statnett Hilde Tonne har i dag varslet styret om at hun ønsker å fratre sin stilling så snart en etterfølger er på plass.

Tonne har vært konsernsjef siden 2021.

– Etter over tre år som konsernsjef i Statnett er jeg glad for å se at selskapet er godt i gang med å levere på strategien «Det Grønne Taktskiftet» vi etablerte i 2021. Det har vært noen intense år med stor omstilling av selskapet, og jeg har kommet frem til at det er et naturlig tidspunkt for meg å gi stafettpinnen videre, sier Tonne i en pressemelding.

– Jeg har satt stor pris på å jobbe med de viktige oppgavene og ansvaret Statnett har, og alle de dyktige medarbeiderne i Statnett, men nå er tiden inne for meg å ta fatt på nye utfordringer, sier Tonne.

Stolt

– Det har vært utrolig givende og lærerikt å jobbe i Statnett, og jeg er stolt over arbeidet vi har gjort med å etablere og innarbeide en offensiv grønn strategi, sier Tonne.

– Sammen har vi etablert en ny helhetlig planlegging av kraftsystemet gjennom Områdeplanene, vi automatiserer balanseringen av kraftsystemet, og vi har igangsatt en rekke tiltak for å øke kapasiteten både i nytt og eksisterende nett. Dette har vært en fase med stor omstilling, og det er naturlig nå å gi andre muligheten til å ta dette arbeidet videre, sier Tonne.

– Statnett er et fantastisk selskap bestående av svært dyktige medarbeidere som står på og leverer – sammen.  Jeg kommer til å savne folk – alle jeg har møtt og jobbet med underveis, sier Hilde Tonne.

Skal finne ny sjef

– Når jeg nå gir stafettpinnen videre, så er jeg trygg på at Statnett er svært godt rustet til å løse de store og viktige oppgavene selskapet står ovenfor i tiden som kommer, sier Tonne.

Tonne vil fortsette i Statnett inntil konstituert eller ny konsernsjef er på plass. Styret vil snarlig sette i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef.

– Hilde har gjort en stor jobb for Statnett og med å forberede Norge og det norske kraftsystemet på den omstillingen som skal til for å møte klimautfordringene og for å sikre kraft til fremtidens industri, sier styreleder Nils Kristian Nakstad i meldingen.

– Jeg vil takke Hilde for det lederskapet hun har vist i en betydelig omstilling, og resultatene hun har oppnådd. Hilde vil fortsette som konsernsjef en tid fremover for å sikre kontinuitet når vi nå skal starte arbeidet med å finne hennes etterfølger, sier Nakstad.