mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

At Statnett er statseid, gir en særlig fordel i lånemarkedet som ikke er knyttet til forhold ved virksomheten, mener Fornybar Norge.

Referanserenten benyttes ved den årlige fastsettelsen av nettselskapenes inntektsramme, og skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. På oppdrag av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har Thema Consulting Group og NERA Economic Consulting evaluert ordningen. De...
Artikkelen er 393 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.