aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Øyvind Zambrano Lie

Kun prosjekter som er vurdert som modne, skal få reservere kapasitet.

Energidepartementet sender på høring et forslag som skal gi bedre utnyttelse av nettkapasiteten. Forslaget innebærer at det settes krav om at nettselskapene skal vurdere om prosjekter som ber om nettkapasitet er modne. Kun prosjekter som er vurdert som modne, skal få reservere kapasitet eller stå i kapasitetskø.

– Alle som ønsker, har rett til å bli tilknyttet nettet, men i en tid med høy etterspørsel etter nettkapasitet, er det viktig at den kapasiteten vi har faktisk tas i bruk. Jeg mener at realistiske og modne prosjekter skal prioriteres når nettselskapene fordeler og tildeler nettkapasitet, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Nettselskapene må vurdere

Aktører som har fått reservere kapasitet eller som står i kapasitetskø, må dokumentere at de har tilstrekkelig framdrift i sitt prosjekt for å kunne beholde reservasjonen eller køplassen. Formålet er å legge til rette for at prosjekter med gjennomføringsevne prioriteres og hindre at umodne prosjekter fortrenger modne prosjekter.

– Forslaget tilrettelegger for at eksisterende virksomhet kan omstille seg og vokse. Eksisterende virksomheter bør ha gode forutsetninger for å demonstrere modenhet, noe som er viktig for å bevare arbeidsplasser, kutte klimagassutslipp og sikre fortsatt verdiskaping. Dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til modenhet og framdrift, legger jeg til grunn at eksisterende virksomhet prioriteres, sier Aasland.

Uten ugrunnet opphold

Forslaget som nå sendes på høring, høringsfrist 7. august. Der foreslås følgende:

  • Nettselskapene skal pålegges å ta hensyn til prosjektets modenhet når de vurderer forespørsler om tilknytning og økt kapasitet, når kunden ber om 1 MW eller mer
  • Nettselskapene skal pålegges å registrere og rapportere tiden det tar å tilknytte kunder som ber om kapasitet under 1 MW
  • Kravet om at nettselskap med områdekonsesjon skal tilknytte nytt og økt forbruk uten ugrunnet opphold, skal formaliseres i forskrift.