feas
Fredrikstad Energis hovedkontor. Foto: Google street view

Fredrikstad kommune har startet en prosess for mulig salg av majoritetsandel på 51prosent i Fredrikstad Energi AS.

Det går fram i en børsmelding fredag morgen. Kommunen har engasjert SEB Corporate Finance som rådgiver i denne prosessen.

Fredrikstad Energi har hovedkontor i Fredrikstad, og har rundt 100 medarbeidere. Selskapet eies av Fredrikstad kommune (51 %) og Hafslund-konsernet (49 %).

Konsernet består av morselskapet Fredrikstad Energi AS og datterselskaper innen nett og tjenester.

Nettselskapet Norgesnett har ansvaret for strømnettet i kommunene Askøy, Fredrikstad (ikke Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo.

Tjenesteselskapet leverer løsninger innen måleravlesning, avregning, fakturering, innfordring og inkasso til energiselskaper, kommuner og andre aktører.

I tillegg har konsernet en eierandel på 60 prosent i entreprenørselskapet Nettpartner.